وبلاگ آزمون مرکز آموزش فنی حرفه ای تربت

اعلام نتایج آزمون پایان ماه

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 15/05/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه (فیض آباد )

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 8:33  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 15/05/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه (آموزشگاه آزاد ) قسمت5

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 8:29  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 15/05/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه (آموزشگاه آزاد ) قسمت4

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 8:27  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 15/05/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه (آموزشگاه آزاد ) قسمت3

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:6  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 15/05/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه (آموزشگاه آزاد ) قسمت2

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:2  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 15/05/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه (آموزشگاه آزاد ) قسمت1

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 9:57  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون کتبی (ادواری ) مورخه 15/05/1389 مرکز تربت حیدریه قسمت 4

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:11  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون کتبی (ادواری ) مورخه 15/05/1389 مرکز تربت حیدریه قسمت 3

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:9  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون کتبی (ادواری ) مورخه 15/05/1389 مرکز تربت حیدریه قسمت 2

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:6  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون کتبی (ادواری ) مورخه 15/05/1389 مرکز تربت حیدریه قسمت 1

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون عملي قبول شدگان آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز شماره 8 تربت حيدريه

مهم : صادر شدن گواهی نامه برای افرادی می باشد که نمره کل ( ۲۵٪ نمره کتبی و ۷۵٪ نمره عملی )

۷۰ کسب نمایند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:21  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون عملي قبول شدگان آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز شماره 8 تربت حيدريه

مهم : صادر شدن گواهی نامه برای افرادی می باشد که نمره کل ( ۲۵٪ نمره کتبی و ۷۵٪ نمره عملی )

۷۰ کسب نمایند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:0  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون عملي قبول شدگان آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز شماره 8 تربت حيدريه

مهم : صادر شدن گواهی نامه برای افرادی می باشد که نمره کل ( ۲۵٪ نمره کتبی و ۷۵٪ نمره عملی )

۷۰ کسب نمایند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 9:57  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه قسمت 2

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:58  توسط آزمون  | 

اطلاعیه

آموزشگاههائی که تاریخ آزمون عملی قبول شدگان آزمون کتبی ۱۶/۰۴/۱۳۸۹ آنها تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۹ می باشند در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۹ برگزار می گردد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:53  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز فيض آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:48  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز دولت آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:44  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز رشتخوار

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:41  توسط آزمون  | 

اعلام نتیجه آزمون كتبي مورخه 16/4/1389 مركز آموزش فني و حرفه اي تربت حيدريه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:36  توسط آزمون  | 

تاريخ و محل برگزاري آزمونهاي عملي قبول شدگان آزمون كتبي 16/04/1389

تاريخ و محل برگزاري آزمونهاي عملي قبول شدگان  آزمون كتبي  16/04/1389

مركز شماره 8 تربت حيدريه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:40  توسط آزمون  | 

مطالب قدیمی‌تر